Utvecklingsfrämjande åtgärder inom drift och underhåll väg: Drivkrafter och hinder till innovation i fyra Baskontrakt – Slutrapport i Trafikverkets FoI-projekt ”Uppföljning och utvärdering av innovationspiloter Baskontrakt Väg”

· Publicerat den 23 mars 2023

Utvecklingsfrämjande åtgärder inom drift och underhåll väg: Drivkrafter och hinder till innovation i fyra Baskontrakt

Medverkande lärosäten