47_Temporary and permanent aspects of project organizing_ENV_PEE_JL_TKG_IJMPB 2021

· Publicerat den 4 november 2021

Medverkande lärosäten