Slutrapport i forskningsprojektet Kvalitativ uppföljning av totalentreprenader och funktionsentreprenader i Trafikverket

· Publicerat den 29 november 2022

Slutrapport – Kvalitativ uppföljning av Totalentreprenader och funktionsentreprenader

Medverkande lärosäten