Samverkan Hög i Trafikverkets Baskontrakt för väg- och järnvägsunderhåll: entreprenörernas upplevelser av anbudsskedet – Delrapport till Trafikverket i FoI-projektet ”Uppföljning och utvärdering av Samverkan Hög piloter baskontrakt väg och järnväg”

· Publicerat den 16 augusti 2022

Samverkan Hög i Trafikverkets Baskontrakt för väg- och järnvägsunderhåll: entreprenörernas upplevelser av anbudsskedet

Medverkande lärosäten