Offentlig upphandling av drift- och underhållsavtal i fastighetssektorn – Lärdomar från upphandling av fastighetsskötsel

· Publicerat den 8 oktober 2021

Offentlig upphandling av drift- och underhållsavtal i fastighetssektorn – Lärdomar från upphandling av fastighetsskötsel

Medverkande lärosäten