Hur skapas drivkrafter till effektivitet och innovation? En studie av incitamentsbaserade ersättningsformer och deras effekter

· Publicerat den 11 april 2018

Incitamentsprojektet_final

Medverkande lärosäten