Förstudierapport till Trafikverket – Entreprenörernas upplevelser av anbudsskedet i innovationspiloterna för vägunderhållskontrakten Vilhelmina och Skellefteå Södra

· Publicerat den 14 maj 2019

Förstudie Rapport Innovationspiloter

Medverkande lärosäten