Upphandling för hållbart stadsbyggande

Finansiärer: Formas och partnerföretagen i Centrum för Byggeffektivitet
Projekttid: Planerat start 2017

Beskrivning

Majoriteten av världens befolkning bor i städer. I Sverige är den siffran 85 %. Hur vi utvecklar och bygger våra städer är därmed avgörande för hur våra samhällen utvecklas. En viktig faktor i utvecklingen av städer och samhällen är hur beställare upphandlar leverantörer. Inom stadsbyggande har byggherren stor möjlighet att påverka leverantörer och leverantörernas sätt att agera genom sina upphandlingsstrategier. Beroende på vilken upphandlingsstrategi som används skapas olika möjligheter och drivkrafter för leverantören att till exempel agera miljövänligt, säkert och innovativt.

I det här projektet studeras upphandling i Norra Djurgårdsstaden. Norra Djurgårdsstaden är utsedd att verka som internationell förebild för hållbart stadsbyggande och ingår till exempel i Climate Positive Development Program. För vara en intressant förebild krävs innovativa lösningar och processer. En sådan innovativ process är bygglogistikcentret som etablerats i Norra Djurgårdsstaden. Målet är att bygglogistikcentret ska bidra till att minska miljöpåverkan, öka säkerheten och öka effektiviteten. Men, det räcker inte att en processinnovation etableras, det måste också utvecklas möjligheter och drivkrafter för aktörerna att vilja använda innovationen.

Genom att undersöka byggherrarnas upphandlingsstrategier, och hur de påverkar entreprenörernas möjligheter och drivkrafter att använda bygglogistikcentret, skapas ny kunskap om hållbar stadsbyggnad.

Medverkande

Projektet är ett doktorandprojekt med en mindre del seniorforskning. Projektledare är Tina Karrbom Gustavsson, docent KTH. Medverkande seniorforskare är Per Erik Eriksson, professor LTU och Abukar Warsame, docent KTH.

Kontakt

Medverkande lärosäten