Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling

Finansiär: helfinansierat av ProcSIBE (Formas)
Projekttid: 2015-2016

Beskrivning

Socialt ansvarstagande, corporate social responsibility (CSR), blir allt viktigare inom både offentlig och privat sektor. CSR är ett åtagande av företag att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling och reducera företagets påverkan på samhälle och miljö. Vidare innebär det ett etiskt förhållningssätt till företagets verksamhet med avvägning mellan kortsiktig finansiella resultat och långsiktig social nytta. EU har definierat socialt ansvarsfull offentlig upphandling som att beakta aspekter såsom sysselsättningsåtgärder, anständigt arbete, social integration, tillgänglighetskrav, jämställdhetskrav (kön), jämlikhet och etisk handel. Samt tas även upp hur verksamheten hanterar CSR perspektivet. En enkätundersökning om de kommunala bostadsbolagens arbete med sociala hänsyn i offentlig upphandling har genomförts där frågor ställts om vilka och i vilken utsträckning som sociala krav hanteras i deras upphandlingar.

Medverkande

  • Projektledare: Stefan Olander, LTH
  • Lina Wedin Hansson, Skanska/Lunds universitet
  • Faiz Mawlayi, forskningsassistent Lunds universitet

Kontakt

Stefan Olander – stefan.olander@construction.lth.se

Medverkande lärosäten