Sociala ställningstaganden vid upphandling av offentliga infrastrukturprojekt (Trafikverket)

Finansiering: Formas, Trafikverket
Projekttid: 2017-2021

Projektbeskrivning

Vid upphandlingar av infrastrukturprojekt ställs idag olika krav kopplat till socialt ansvarstagande. Trafikverkets syfte med att ställa sociala krav är att ingen utnyttjas eller skadas i kontrakten. Projektets syfte är att utvärdera om Trafikverkets modell för uppföljning av sociala kontraktskrav fungerar såväl preventivt som avhjälpande och därmed har en positiv påverkan på anläggningsbranschen och de som arbetar där. Vilka hinder finns för en framgångsrik implementering? Målet är att genom en förbättrad uppföljning av sociala kontraktsvillkor bidra till mer samhällsnytta för pengarna och säkerställa konkurrens på lika villkor. Projektet ska bidra till ökad kunskap beträffande socialt ansvarstagande, såväl generellt som kopplat till upphandlingslagstiftningen.

Medverkande

  • Doktorand: Ej ännu utsedd
  • Projektledare och huvudhandledare: Stefan Olander, Lunds Universitet.
  • Övriga medverkande: Radhlinah Aulin, Lunds Universitet och Roger Rang, Trafikverket.

Kontakt

Stefan Olander – stefan.olander@construction.lth.se

Medverkande lärosäten