Samverkan i infrastrukturprojekt – uppföljning av Trafikverkets samverkansentreprenader (Trafikverket)

Finansiärer: Formas, Trafikverket
Projekttid: 2017-2021

Projektbeskrivning

I ett byggprojekt deltar många olika företag som relateras till varandra med kontrakt. Särskilt i komplexa projekt behöver personer med olika kompetens från olika företag samarbeta med beställaren för att möta behov och utmaningar på ett flexibelt och innovativt sätt. Trafikverket har nyligen tagit fram nya modeller för att upphandla, organisera och leda projekt med olika nivåer av samverkan. Detta doktorandprojekt syftar till att följa och utvärdera erfarenheterna från några av Trafikverkets större byggprojekt med höga målsättningar för samverkan. Även internationella jämförelser planeras. Utöver att bidra till den internationella kunskapsutvecklingen inom området ska resultaten användas som underlag för att vidareutveckla Trafikverkets mallar, riktlinjer och stödfunktioner för samverkansprojekt.

Medverkande

  • Doktorand: Lilly Rosander
  • Projektledare och huvudhandledare: Anna Kadefors, KTH.
  • Övriga medverkande: Per-Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet och Tina Karrbom-Gustavsson, KTH (projektmedarbetare och bihandledare), Göran Domås, Trafikverket

Kontakt

Anna Kadefors – anna.kadefors@abe.kth.se

Medverkande lärosäten