ProcSIBEs sista referensgruppsmöte genomfört

Genomförd aktivitet · Publicerat den 7 oktober 2020

ProcSIBE närmar sig sitt avslut som forskningsprojekt. Vi startade 2014 med en budget från Formas på totalt 25 miljoner fem år och knyter ihop säcken (i nuvarande form) i början av nästa år efter sedvanlig extra dispositionstid och ett års förlängning. Under tiden har ProcSIBE-forskarna dragit in ytterligare medel så att budgeten har ökat till ungefär 80 miljoner och vi är nu 15 seniora forskare och 10 doktorander. Många av ProcSIBEs projekt kommer att pågå i flera år till och vi har för avsikt att fortsätta som forskarnätverk samt behålla vår hemsida. Men det är ändå dags att summera och sprida våra resultat. I vilken form detta ska ske och vilka teman vi ska fokusera på var huvudfrågor för vårt referensgruppsmöte den 1 oktober. Webinarier blir det och de teman som föreslogs var:

  • Upphandling inom infrastruktur
  • Samverkanskontrakt
  • Upphandling som politiskt styrmedel
  • Upphandling och innovation
  • Systemet för lärande inom byggupphandling.

Så håll utkik efter inbjudningar framöver! Stort tack till referensgruppen för bra input och stort engagemang över åren!

I nedan länk finns en färsk sammanställning av ProcSIBE som grupp men också alla våra projekt (både pågående och avslutade).

Översikt ProcSIBE okt 2020

Medverkande lärosäten