ProcSIBEs årliga resultatseminarium tillsammans med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 22 oktober 2020

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det femte i följden) tillsammans med Trafikverket hölls den 21 oktober. På grund av Covid-19 fick seminariet hållas via zoom.

Ungefär 35 inbjudna personer deltog, med en relativt jämn fördelning mellan forskare och Trafikverket. De 12 forskningsprojekten som presenterades och diskuterades under dagen innehöll ett flertal olika teman relaterade till upphandling av tekniska konsulter, entreprenadupphandling och upphandling av drift-och underhållskontrakt. Några vanliga teman som genomsyrade diskussionerna under dagen var samverkan, styrning, innovation samt hållbar utveckling. För att öka implementeringsmöjligheterna av forskningsresultaten presenterade forskarna en stor mängd konkreta lärdomar och handfasta rekommendationer till Trafikverket. Dessa lärdomar och rekommendationer bidrog till de givande och livliga diskussionerna som pågick under hela dagen, både muntligt efter respektive presentation och parallellt i zoom-chatten.

Vi tackar alla presentatörer och engagerade åhörare för intressanta presentationer och diskussioner. Det årliga resultatseminariet är en viktig pusselbit i det långa och framgångsrika samarbetet mellan ProcSIBE och Trafikverket. Tillsammans gör vi skillnad, genom att utveckla och implementera forskningsbaserad kunskap. Via länken nedan finner ni agendan och presentationerna från seminariet.

Agenda och presentationer

Medverkande lärosäten