Referensgrupp

Den nationella referensgruppen innehåller representanter för centrala intressenter från näringsliv och samhälle. Här ingår representanter för:

 • Advokatfirman Vinge
 • Byggherrarna
 • Installatörsföretagen
 • Upphandlingsmyndigheten
 • NCC
 • Skanska
 • Svenska Teknik & Designföretagen
 • Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
 • Sveriges Byggindustrier
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • SP
 • Trafikverket
 • Tyréns
 • VTI

Finansiering

Medverkande lärosäten