Nya doktorander

Nyhet · Publicerat den 31 augusti 2018

ProcSIBE förstärker under augusti månad gruppen med två nya doktorander (Emilia och Andreas) som kommer att utföra sina projekt med finansiering från Trafikverket respektive Formas och partnerföretagen i Centrum för Byggeffektivitet.

Emilia Nilsson Vestola kommer att genomföra sina doktorandstudier inom projektet Uppföljning och utvärdering av innovationspiloter Baskontrakt Väg där hon kommer utföra fallstudier bestående av intervjuer, observationer och dokumentstudier  för att utvärdera effekterna av Trafikverkets försök till ett mer innovativt upphandlingsförfarande för vägunderhåll.

Andreas Ekeskär kommer att ingå i forskningsprojektet Upphandling för hållbart stadsbyggande där redan Melissa Candel ingår. Andreas har redan en licentiatexamen inom bygglogistik vid Linköpings universitet, campus Norrköping. Då skrev han om tredjepartslogistik men nu förstärker han upp projektet som använder Norra Djurgårdsstaden i sin fallstudie.

Medverkande lärosäten