Nordisk workshop i Trondheim

Genomförd aktivitet · Publicerat den 12 december 2018

De nordiska länderna har mycket gemensamt när det gäller kultur, teknik, kontrakt och leverantörsmarknad. I våras hölls ett första möte på KTH med representanter för NTNU för att diskutera nordisk samverkan inom forskning om byggupphandling. Nästa steg i samarbetet var en workshop i Trondheim den 29-30 oktober som attraherade runt 20 nordiska forskare, denna gång även från Island, Finland och Danmark. Intresset var alltså mycket stort och forskarna ser ett stort värde i att lära av varandra och även att vi som en region med starka universitet kan utgöra en grupp med potentiellt stort inflytande på den internationella forskningen inom området.

Vårens möte resulterade också i ett samarbete mellan ProcSIBE och norska forskare vid NTNU för att skriva en konferensartikel till 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization (https://www.ttu.ee/ceo2019). Artikeln ger en översikt över den forskning som bedrivs i de båda länderna. Nu har fler länder tillkommit och under våren kommer vi att fortsätta med att kartlägga vilka upphandlingsstrategier som används i samtliga nordiska länder och börja diskutera skillnader och utvecklingsmöjligheter. Ett viktigt syfte med samarbetet är att hitta gemensamma forskningsprojekt och flera sådana potentiellt intressanta initiativ identifierades också.

Ett kontinuerligt samarbete på nordisk nivå kan stärka framförallt de stora statliga beställarnas förmåga att utveckla samhällets infrastruktur på ett innovativt och effektivt sätt, men också bidra till att utveckla attraktionskraften hos hela byggsektorn.

Medverkande lärosäten