Johan Larsson är biträdande lektor i Byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet och har under de senaste åren inriktat sin forskning på olika faktorers, exempelvis upphandling, organisation och ledarskap, påverkan på innovation inom samhällsbyggandet. Sedan 2016 ingår han i ProcSIBE och sedan 2018 fungerar han som biträdande projektledare för den nationella satsningen.

Vad gör du i Procsibe? Jag är delansvarig för flera av våra projekt som vi driver med Trafikverket, däribland Kvalitativ uppföljning av totalentreprenader och Uppföljning av innovationspiloter Baskontrakt väg. Båda dessa innefattar doktorander för vilka jag fungerar som handledare. Inom projekten följer vi främst genom intervjuer upp ett antal pågående och avslutade entreprenader för att kartlägga hur upphandlingarna har påverkat utfall i form av produktivitet och innovation. För tillfället arbetar jag mycket inom ett nystartat projekt, Uppföljning av konsultuppdrag med fast arvode inom kategori planering och projektering, där jag tillsammans med Per Erik Eriksson och en ytterligare senior forskare vid LTU genom kvantitativa metoder ska utvärdera utfallet av fast arvode för konsultuppdrag inom Trafikverkets verksamhet. Enkätutformning är i fullgång och utskick till Trafikverket och tekniska konsulter förväntas under tidig oktober. I början av september deltar jag också med två artiklar vid en stor internationell konferens (ARCOM) i Belfast. Konferensen har ett eget spår kring upphandling vilket anordnas av Anna Kadefors och Pernilla Gluch som representanter för ProcSIBE

Som civilingenjör, vad tycker du är mest intressant med upphandling? Jag har enda sedan min doktorandtid funnit mötet mellan offentliga beställaren och byggaren intressant. I detta blir upphandlingen och riggandet av projektet vitalt för möjligheterna att åstadkomma innovation. Hur vi tar oss an uppgiften att samverka och ”innovera” inom byggprojekt och hur olika typer av upphandlingsstrategier kan påverka så mycket som forskningen visar tycker jag är oerhört spännande. Att få studera hur olika människor agerande i verkligheten är en sak som verkligen ger mig en kick.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i Procsibe? Jag kommer att fortsätta agera som biträdande projektledare samt handleda ”mina” doktorander. Utöver detta är det full fart med pågående projekt där jag har höga förhoppningar på den kvantitativa studien kring konsultuppdrag. Dessutom har jag flera skrivprocesser igång där det planeras publikationer av både vetenskapliga tidskriftsartiklar såväl som någon konferensartikel under hösten.

Medverkande lärosäten