Daniella Troje nybliven doktor vid Chalmers var en av de första forksare ut i vår serie med månadens forskare. Eftersom hon nyligen försvarade sin avhandling vill vi höra hur hon mår och ser på framtiden.

Vad har hänt sedan sist?

Sedan jag la fram min licentiatavhandling under våren 2018 har det varit en händelserik tid för mig, speciellt nu under hösten 2020. I oktober försvarade jag min doktorsavhandling, där jag haft mikroperspektiv på social upphandling där jag fokuserat på att studera sysselsättningskrav i upphandling (sysselsättningskrav ämnar skapa arbetstillfällen och praktikplatser för långtidsarbetslösa invandrare, unga och funktionsvarierade). Avhandlingen handlar om hur dessa komplexa krav påverkar byggbranschen, dess organisationer och individer i det dagliga arbetet.

Genom det arbete jag gjort inom ProcSIBE i fem år hoppas jag ha kunnat bidragit med mer insikt i detta något underforskade fenomen, samt att påvisat konkreta områden där praktiker måste ändras för att organisationer skall kunna jobba med sysselsättningskrav på ett mer effektivt sätt, som maximerar effekten av de sociala värdena. Mina resultat visar att aktörers roller, identiteter och arbetspraktiker ändras när man arbetar med sysselsättningskrav och de praktikanter som anställs genom kraven. Många måste gå utanför sin roll för att kunna jobba med praktikanterna. Identiteter ändras också från att vara någon som bygger till att också bli någon som tar hand om andra. Överlag är viljan stor att arbeta med sysselsättningskrav och praktikanterna, men många upplever att de saknar resurser och kunskapsutbyte med andra. För att överkomma detta skapar man egna lokala praktiker för att hantera kraven och praktikanterna. Jag har också funnit att aktörer som jobbar med och kring sysselsättningskrav utför olika typer av institutionellt arbete, och att praktikanter också utför institutionellt arbete på grund av de är främmande i den institutionella miljön, men att de är omedvetna om det.

Jag hoppas att min forskning leder till ett ökat intresse att studera social upphandling, samt ett ökat intresse att studera fenomen som bryter mot den institutionella miljön i allmänhet. Jag hoppas att aktörer som arbetar med eller vill arbeta med sysselsättningskrav kan se vad som behöver ske för att sysselsättningskrav inte skall bli en trend man snabbt glömmer. Jag hoppas också att de kan se möjligheterna med att ändra sina arbetssätt och därigenom öka både kommersiella värden samt sociala värden på samma gång.

Procsibe är på väg mot sitt slut, hur tänker du arbeta vidare med din forskning?

Det har varit mycket givande för mig att arbeta i ProcSIBE under min doktorandtid. Det har gett mig ett sammanhang samt värdefulla utbyten med andra forskare, som jag annars kanske inte hade haft möjligheter att jobba med. De kommande sex månaderna kommer jag att fortsätta jobba på Chalmers med de artiklar jag har i pipelinen, samt försöka spinna vidare på de resultat jag kommit fram till i avhandlingen och omsätta de resultaten i nya artiklar. Från och med mars upphör min anställning på Chalmers, och det blir således dags för mig att hitta nya utmaningar på annat håll. Oavsett var jag hamnar så hoppas jag att kunna fortsätta studera sociala hållbarhetsfrågor på ett eller annat sätt.

Medverkande lärosäten