Tina Karrbom Gustavsson arbetar som lektor och avdelningschef på Fastigheter och byggande på KTH. Hon är civilingenjör och jag har tidigare doktorerat inom industriell ekonomi. Tina har varit med i ProcSIBE sedan uppstarten och utgör idag en viktig kugge både som forskare och handledare för flera doktorander.

Vem är Tina? Jag skulle beskriva mig själv som nyfiken ingenjör och kritisk projektforskare. Efter 4-årig gymnasieingenjörsutbildning följt av civilingenjörsutbildning i maskin och industriell ekonomi började jag som doktorand på KTH 1999. I en internationell forskargrupp arbetade jag tillsammans med forskare i ekonomi, projektledning, organisation och religionskultur. Tillsammans undersökte vi hur planering, organisering och ledning av komplexa internationella infrastrukturprojekt inom energisektorn går till och min avhandling kom att handla om betydelsen av informell kommunikation, lärande och samarbete i komplexa projekt.

Som nybliven doktor forskade jag sedan tillsammans med industriföretag inom multiprojektledning innan jag lämnade universitet. År 2010 kom jag tillbaka till KTH efter några år som utvecklingsdirektör i Huddinge kommun. Då hade jag lärt mig mycket om samhällsbyggandets möjligheter och utmaningar vilket har varit värdefullt för min fortsatta forskning. Numera forskar och undervisar jag inom byggprojektledning på KTH och jag är speciellt intresserad av organisering och samarbeten i tillfälliga organisationer.

Vad gör du i ProcSIBE? Jag handleder flera av doktoranderna vilket bl.a. innebär att lägga upp studieplaner, samtala om intervjuer och konferenser, skriva papper och läsa texter tillsammans med dem. Doktorandernas olika projekt handlar om samverkan, upphandling för innovation och organisering av upphandling. Jag leder också ett forskningsprojekt på temat Upphandling för ett hållbart stadsbyggande där vi studerar Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Jag skriver då och då ner mina tankar på Samhällsbyggarbloggen: http://www.samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Vad tycker du är mest intressant med upphandling? Jag är intresserad av organisering och samverkan i tillfälliga organisationer och i det sammanhanget är upphandling mycket viktigt. Genom upphandlingen sätts många förutsättningar för samverkan, både möjligheter och hinder.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Jag ska genomföra intervjuer med anbudsgivare som lämnat anbud men inte fått kontrakt inom vår studie som handlar om innovationspiloter för vägunderhåll. Det ska bli spännande. Vad kan vi lära av dem?

Medverkande lärosäten