Lilly Rosander doktorand på KTH. Lilly är aktuell med sitt mittseminarium vilket signalerar att hon nu passeat halvvägs till doktor. Detta gör det spännande att höra hennes reflektioner om forskning och framtid.

Vad har hänt sedan sist?

Tiden har gått fort! Jag är nu halvvägs i min doktorandutbildning, med mittseminarium 24 mars, vilket känns som en viktig milstolpe. Det är kul att kunna titta tillbaka och samla ihop det jag åstadkommit under snart tre år på KTH. Sedan sist har jag således fortsatt med mitt doktorandarbete, som är en del av ProcSIBEs projekt ”Samverkan i infrastrukturprojekt – uppföljning av Trafikverkets samverkansentreprenader”. Trafikverket är en spännande beställarorganisation och mer forskning om samverkan bör ta ett steg tillbaka och försöka förstå hur organisationerna bakom projekten påverkar implementeringsprocessen. Mitt fokus har därför varit att försöka studera implementeringsprocessen av Samverkanskontrakt med tidig entreprenörsmedverkan utifrån både ett projekt-, organisation- och sektorperspektiv. Jag har följt sju projekt och samlat erfarenheter från både entreprenören och beställarens representanter. I höstas publicerade jag tillsammans med mina handledare Anna Kadefors och Per-Erik Eriksson en omfattande delrapport som redogjorde för alla de sju projekt på Trafikverket som jag har fått förmånen att följa. Resultatet visar att det ofta finns stora fördelar med att upphandla entreprenören tidigt men också att både beställaren och entreprenören behöver bli bättre på att förbereda sina medarbetare och stödja implementeringen i projekt.

Parallellt med mina egna doktorandstudier har jag också haft förmånen att lära känna många andra doktorander och forskare i ProcSIBE. Som doktorand är det väldigt givande att kunna diskutera och fundera tillsammans med andra. ProcSIBE har gett oss doktorander en forskarmiljö där vi har haft möjlighet att utvecklas tillsammans och ta del av forskning som berör upphandling i byggsektorn på olika sätt och från olika perspektiv.

ProcSIBE är på väg mot sitt slut, hur tänker du arbeta vidare med din forskning?

Mitt arbete är som sagt bara till hälften klart, så det finns mycket kvar att göra. Jag märker att intresset för samverkanskontrakt är stort i branschen och många är intresserade av våra resultat. En fråga som väckt mitt intresse är därför hur vi ser till att resultaten och kunskapen om samverkanskontrakt kommer branschen till godo. Framöver kommer jag därför dyka djupare i frågor som handlar om hur byggsektorn kan lära sig från de många erfarenheter som faktiskt finns i branschen. För min del kommer det exempelvis handla om att titta närmare på hur lärandet sker mellan de samverkanskontrakt med tidig entreprenörmedverkan projekt jag studerat.

Den kreativa stämning som ProcSIBE bidragit med kommer förhoppningsvis att leva kvar i form av samtal och diskussioner med kollegor och andra som jag knutit kontakt med under åren i ProcSIBE.

Medverkande lärosäten