Jan Bröchner är nyemeriterad professor i byggandets organisering vid Chalmers. Utöver forskning om facilities management har han intresserat sig för innovationer och produktivitet, och på senare tid har han engagerat sig i att följa upp Göteborgs satsning på snabbare planprocesser för bostadsbyggandet. Han har sedan länge hållit på med upphandlingsforskning och har några praktiska erfarenheter av att handla upp underentreprenörer och stambyte i flerbostadshus.

Vad gör du i ProcSIBE? Tillsammans med Johan Silfwerbrand (KTH) har jag grävt ner mig i grundläggande frågor om funktionskrav i vägentreprenader – något som har betydelse för innovationer. Och tillsammans med Mikael Granberg (Karlstad) har jag varit redaktör för ProcSIBEs antologi ”Klokare upphandling”. Nu försöker jag också att hjälpa till med att planera ProcSIBEs nationella doktorandkurs i byggupphandling.

Som forskare, vad tycker du är mest intressant med upphandling? Här möts näringsliv och offentlig sektor på ett spännande sätt, där neutrala insatser från högskolornas sida är ett motgift mot myter och lobbyism. Jag brukar leta efter upphandlingsfrågor där ekonomisk teori kan vara nyttig, exempelvis när det gäller tilldelningskriterier.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Vi håller på med ett artikelmanus om funktionskrav i upphandlingar – hur gör man för att förutsäga långtidsegenskaper hos innovativ teknik, och vilken roll spelar det för sättet att ställa krav? Doktorandkursen känns också som en viktig uppgift.

Medverkande lärosäten