Daniella Petersen är doktorand i industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola och har under de senaste 3 åren forskat om hur social upphandling, specifikt sysselsättningskrav, påverkar organisationer och individer i byggbranschen. Sedan 2015 ingår hon i ProcSIBE.

Vad gör du i ProcSIBE? I ProcSIBE har jag ett mikroperspektiv på social upphandling, där jag forskar om sysselsättningskrav i upphandling. Sysselsättningskrav ämnar skapa arbetstillfällen för långtidsarbetslösa invandrare, unga och funktionsvarierade, och jag är intresserad av att studera hur dessa nya och komplexa krav påverkar byggbranschen, dess organisationer och individer i det dagliga arbetet. I januari försvarade jag min licentiatavhandling, kallad ”Let the right ones in? Employment requirements in Swedish construction procurement” som fokuserar på hur institutionaliserade praktiker, roller och logiker förändras vid implementeringen av sysselsättningskrav. Efter framläggandet av licentiatavhandlingen reste jag till Sydney i Australien i 3 månader, och jobbade som gästdoktorand på University of New South Wales med framstående forskare inom social upphandling. Forskningsutbytet gav mig värdefulla insikter om hur man kan organisera social upphandling på olika sätt, och hur civilsamhället kan ha en framträdande roll i sociala och offentliga frågor.

Som civilekonom, vad tycker du är mest intressant med upphandling? Jag tycker det är spännande med spänningarna mellan olika typer av ekonomiska, politiska, sociala och offentliga målsättningar och logiker som skall samspela i en och samma upphandling. Dessutom är det intressant att följa en förändringsprocess medan den sker, och se hur en ny typ av upphandlingskrav kan påverka en hel bransch, både på aggregerad och individnivå. Jag har alltid varit intresserad av människor och deras verklighet, och att studera sysselsättningskrav från ett organisationsteoretiskt perspektiv tillåter mig att komma i kontakt, prata med, och följa personer i deras vardag, vilket alltid bjuder på intressanta perspektiv och insikter.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Nyligen hemkommen till Sverige så arbetar jag med de artiklar som ingick i min licentiatavhandling för att få dem publicerade i akademiska tidskrifter. För tillfället har jag artiklar i reviewprocesser både för tidskrifter och konferens, som jag spänt väntar på att få jobba vidare med. Dessutom designar jag min nästkommande studie där jag planerar att följa en handfull byggprojekt där sociala krav använts, och följa arbetet på närmre håll under projektets fortgång. Jag ser fram emot att få följa personer i deras vardag och se hur de arbetar rent praktiskt, och veta mer om vad de tycker och tänker kring sitt arbete i relation till sysselsättningskrav.

Medverkande lärosäten