Johan Larsson är universitetslektor i Byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet och har under de senaste åren inriktat sin forskning på olika hur olika faktorer inom byggprocessen påverkar innovation och hållbarhet. Sedan 2016 ingår han i ProcSIBE och sedan 2018 fungerar han som biträdande projektledare för den nationella satsningen.

Vad gör du i Procsibe? Jag är delansvarig för flera av våra projekt som vi driver med Trafikverket, däribland Kvalitativ uppföljning av totalentreprenader och Uppföljning av innovationspiloter Baskontrakt väg. Båda dessa innefattar doktorander för vilka jag fungerar som handledare. Inom projekten följer vi främst genom intervjuer upp ett antal pågående och avslutade entreprenader för att kartlägga hur upphandlingarna har påverkat utfall i form av produktivitet och innovation. Jag tillammans med Per Erik Eriksson och Tina Karrbom Gustavsson har precis avslutat ett spännande projekt, Uppföljning av konsultuppdrag med fast arvode inom kategori planering och projektering, där vi genom en mix av kvantitativa och kvalitativa metoder har utvärderat utfallet av konsultuppdrag inom Trafikverkets verksamhet. Det har visat sig att ersättningsformen såväl som komplexitet och samverkan har stor betydelse för både genomförandet och utfallet av uppdragen. Slutrapporten är färdigställd (finns under publikationer på procsibe.se) och under våren kommer vi att skriva vetenskapliga artiklar baserat på resultaten.

Vad händer framöver inom Procsibe? Inom ProcSIBEs projektportfölj inryms i dagsläget ungefär 15 projekt inom både offentliga och privata verksamheter. Forskargruppen växer hela tiden och förnärvarande har vi runt 25 aktiva forskare varav 10 stycken är doktorander. Under början av detta år kommer flertalet av våra seniora forskare träffa våra nordiska grannar för att utbyta erfarenheter, speciellt inom området samverkan och samverkansupphandling. Slutligen skulle jag vilja ta tillfället och berätta att ProcSIBE gå också mot sitt slut (i alla fall i denna utformning) så under året kommer vi seniora forskare planera för avslutningen. Vi hoppas så klart att vi kan fortsätta denna satsning i någon form men i skrivande stund finns det inget bestämt. Många av våra forskningsprojekt är dock långa och kommer att fortgå även efter att pågågående Formasfinansieringen är slut.

Medverkande lärosäten