Susanna Hedborg Bengtsson, doktorand på KTH. Hon har haft ett produktivt 2020 med flera vetenskapliga publikationer vilket gör det extra aktuellt att höra hennes tankar om sin forksning och framtida engagemang.

Vad har hänt sedan sist?

Jag har fortsatt med min forskning kring upphandling inom stadsutvecklingsområden, inom ramen för ProcSIBE projektet Upphandling för hållbart stadsbyggande. Från att ha fokuserat på bygglogistik inom stadsutveckling och hur byggherrarna kan påverkar det genom sina upphandlingsstrategier, så har jag dykt djupare ner i byggherrarnas relation mellan varandra. Där gemensam bygglogistik är ett exempel på när byggherrar som utför parallella projekt kommer att påverka varandra. Min forskning efter licentiatexamen har därmed gått mot att förstå byggherresamverkan i multiprojektmiljöer, så som stadsutvecklingsprojekt. Det jag finner intressant med relationerna som uppstår mellan byggherrar är att det inte är kontraktsdrivna utan horisontella och initialt även informella. Detta gör jag genom att studera hur byggherrar bygger upp gemensamma rutiner mellan sina projekt, för att hantera sina horisontella beroenden.

Inom detta arbete har jag hittills publicerar två artiklar tillsammans med mina handledare, Tina Karrbom Gustavsson och Per-Erik Eriksson: ”Developing a neighbourhood: exploring construction projects from a project ecology perspective” och ” Organisational routines in multi-project contexts: coordinating in an urban development project ecology”. Dessa artiklar riktar sig mot byggledning and projektstudier. Vidare har jag precis påbörjat arbetet med att sammanställa mina färdiga och pågående artiklar till en sammanläggningsavhandling, med planen att disputera under 2022.

ProcSIBE är på väg mot sitt slut, hur tänker du arbeta vidare med din forskning?

Under den närmaste tiden så kommer jag att fokusera på att få färdigt min avhandling inför disputation. Parallellt med detta har jag även påbörjat en ny empiriskt studie, som ska gräva djupare i hur rutiner skapas och uppföljs inom och mellan projekt. Det gör jag genom att via möten och intervjuer följa hur rutiner för upphandling tas fram inom en stor offentlig beställare, samt planerar även att under närmaste året intervjua inköpare och projektledare kring hur rutinerna utförs när den faktiska upphandlingen äger rum och hur detta påverkar projektprocessen.

Medverkande lärosäten