Jessica Molén, halvtidsdoktorand, vid KTH, inom Drift och underhåll i tidiga skeden i skolbyggnadsprojekt. På halvtid är jag konsult inom förvaltningsrådgivning med specialistkunskap avseende upphandling och Aff – Avtal för fastighetsförvaltning och service. I november 2019 gav jag ut min första bok, Allt om Aff. Den är tänkt att tjäna som en grundläggande lärobok om Aff-avtal, avsedd för alla som kommer i kontakt med Aff i arbetslivet, främst inom fastighetsbranschen. Mina syften i livet handlar om att få göra skillnad och påverka en positiv, hållbar utveckling på bred front.

Vad gör du i ProcSIBE? Mitt forskningsprojekt går ut på att undersöka hur kommuner tar tillvara driftkunskapen i designskedet i skolbyggnadsprojekt. Nyfikenheten på det här området bottnar i den tradition och kultur med vattentäta skott mellan bygg och fastighet, vilket (bland annat) skapar en svårighet att, på byggsidan, ta till sig erfarenhet och kunskap från förvaltningsfasen. I byggprojekt är projektbudgeten generellt det viktigaste målet (trots det korta tidsperspektivet), istället för att den utgör en avgränsning i projekt där hållbar drift och optimerade verksamheter (istället för byggnader), som genererar höga sociala värden på lång sikt, är självklara mål.

Vad tycker du är mest intressanta med upphandling? Min hjärtefråga handlar om att styra samhället mot en kunskap som leder till att vi spenderar skattemedlen rätt, alltså hållbart, ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. En nyckelfunktion för det är upphandling. Men i Sverige har vi en upphandlingslagstiftning som av många uppfattas som svår och snårig, vilket innebär att det inte skapas rätt grundförutsättningar för fokus på den goda affären. Det här leder till inköp och inköpsprocesser som kostar för mycket och som genererar en sämre kvalitet än önskat.

Det finns så mycket vi skulle kunna göra bättre om vi vågade och valde att inte tolka lagarna för snävt. Ofta får man ett gott förtroende som erfaren konsult i branschen, men att dessutom kunna påverka och upplysa samhället med forskningsresultat blir att angripa problemen från ett helt annat håll. Att dessutom jobba för att sammanföra kunskap mellan de komplexa branscherna bygg och fastighet, öppnar upp för tidigare dolda möjligheter till hållbarhet.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Jag gör mycket intervjuer för att samla in mer data om hur olika kommuner arbetar med och leder kunskapen i sina byggprojekt. Samtidigt skriver jag nu ihop delar av det jag fått fram, till en konferensartikel. Det är en del konferenser på gång och jag hoppas få chansen att lämna in bidrag till en eller fler av dem under året.

Medverkande lärosäten