Lilly Rosander är doktorand vid KTH på institutionen för fastigheter och byggande och har under hennes första år som doktorand fokuserat på upphandling av samverkansmodeller i Trafikverket entreprenadkontrakt. Sedan 2016 ingår hon i ProcSIBE.

Vad gör du i ProcSIBE? I ProcSIBE ingår jag i projektet Kvalitativ uppföljning av Samverkan i infrastrukturprojekt – uppföljning av Trafikverkets samverkansentreprenader, där jag som doktorand tillsammans med mina handledare studerar införandet av samverkanskontrakt som en del i upphandlingsstrategin hos Trafikverket. Vi tittar på hur den implementeras i praktiken och hur Trafikverkets beställarroll utvecklas.

Som civilingenjör, vad tycker du är mest intressant med upphandling? Något som fascinerar mig är den offentliga beställaren. Rollen som offentlig beställare är både komplex och kraftfull. Trafikverket är tillexempel den största aktören inom infrastruktursektorn. Vilken upphandlingsstrategi de använder sig av och hur de driver sina projekt påverkar således hela branschen. Så hur upphandling av samverkanskontrakt influerar projektprocessen men också hur Trafikverkarnas och organisationens roll förändras, lär sig och utvecklas är ämnen som intresserar mig.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Just nu håller jag på att bearbeta den data jag samlat in under mitt första år. Det beskriver projekterfarenheter från Trafikverkets första samverkanskontrakt. Parallellt med detta följer jag ett nystartat samverkanskontrakt i Stockholm för att fortsätta samla empiri till vårt forskningsprojekt.

Medverkande lärosäten