Henrik Norinder är adjunkt vid Juridiska institutionen, Lunds universitet samt avdelningen för byggproduktion, LTH. Min undervisning och forskning kopplat till ProcSIBE rör offentlig upphandling och i viss mån entreprenadrätt inom ramen för byggproduktion. Jag deltog i forskningsprojektet ”Grön offentlig upphandling i transportsektorn” som lämnade sin slutrapport 2017.

Vad gör du i ProcSIBE? Inom ProcSIBE har jag varit verksam sedan 2018 och då arbetat främst med ett Trafikverket-finansierat projekt rörande egna referenser som kvalificeringsverktyg och mervärde, tillsammans med Stefan Olander. I övrigt har jag bistått forskargruppen med juridiska insikter samt undervisning i en pågående doktorandkurs.

Som jurist, vad tycker du är mest intressant med upphandling? Inom ramen för ProcSIBE är det spännande att se hur rättsliga frågeställningar dyker upp inom de flesta forskningsprojekten och att vi har en mycket god miljö för hur även juridiken kan användas på ett stödjande och inte hindrande sätt. Jag har arbetat med offentlig upphandling både på universitet samt med juridisk rådgivning sedan 1991 och utvecklingen de senaste fem åren har varit intressant. För min del ser jag forskning om kontraktsteori inom byggproduktion som en mycket spännande möjlighet till bättre avtal.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Just nu arbetar jag med färdigställandet av rapporten om UppLev hos Trafikverket. Stefan Olander och jag tänker fortsätta med frågeställningarna kring UppLev som verktyg för bättre upphandlingar även under 2020.

Medverkande lärosäten