Agnes Lindell är industridoktorand på Trafikverket och vid Lunds Tekniska Högskola på avdelningen för Byggproduktion. Under de senaste två åren har hon forskat kring uppföljning av sociala krav i bygg- och anläggningsprojekt och ingår sedan 2017 i ProcSIBE.

Vad gör du i ProcSIBE? I ProcSIBE ingår jag i projektet Sociala ställningstaganden vid upphandling av offentliga infrastrukturprojekt  som genomförs tillsammans med Trafikverket. Genom intervjuer och dokumentstudier följer vi i projektet ett antal pågående kontrakt för att undersöka hur uppföljning av sociala krav fungerar. Vi tittar både på kravformulering samt uppföljningen av de sociala kraven.

Som civilingenjör, vad tycker du är mest intressant med upphandling? Under de senaste två åren då jag lärt mig mer om upphandling har det blivit tydligt för mig vilket otroligt viktig roll upphandling har. Det är i upphandlingsskedet som många förutsättningar sätts vilket påverkar både bygg- och underhållsskedet. Jag har också blivit mer medveten om hur upphandling kan användas som styrmedel tillexempel för hållbarhetsfrågor och utvecklingen av samhället på olika vis. Det tycker jag är spännande!

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Just nu genomför jag intervjuer med projektledare och leverantörer som är kopplade till Trafikverkets kontrakt för att undersöka hur uppföljningen av sociala krav går till. Tillsammans med min handledare Stefan Olander håller vi även på att färdigställa en konferensartikel ”Social considerations in the procurement of road and railroad projects in Sweden.” Vidare pågår arbete med ytterligare en vetenskaplig publikation som utgår ifrån en kontraktsanalys, där sociala krav i kontrakten analyseras utifrån ett bredare socialt hållbarhetsperspektiv.

Medverkande lärosäten