Anna-Therése Järvenpää, doktorand vid Luleå tekniska Universitet sedan april 2017 inom ämnet Byggproduktion och teknik. Hon har tidigare arbetat som upphandlare i cirka 10 år inom offentlig sektor (kommunal och statlig) innan hon började doktorera.

Vad har hänt sedan sist?

Oj, det är 1 ½ år sen jag var månadens forskare, så det har hänt en del! Jag har gjort min licentiat-avhandling och presenterat den för ett år sedan. Förutom den så har fokus varit på att skriva ner resultat från all data jag har samlat in. Jag har gjort så kallade ”snapshot”-datainsamlingar tidigare, där jag intervjuat ett antal personer om läget i olika projekt men utan att följa de under en längre tid. Men efter min lic har jag istället fokuserat mer på två specifika väg-projekt i Sverige genom longitudinella studier, dock har covid-situationen gjort att jag inte kunnat vara på plats som det var tänkt. Nu har jag cirka ett år kvar av min doktorandtid och fokus framåt är skrivande, både artiklar och ”kappa”.

Licentiat-avhandlingen handlade om strategi-implementeringen av två innovationsfrämjande åtgärder som Trafikverket har gjort (totalentreprenader och få in utländska entreprenörer på den svenska infrastruktur-marknaden). Min doktorsavhandling kommer fokusera mer på Trafikverkets roll som beställare av infrastrukturprojekt, främst hur beställaren agerar och främjar innovation – ett väldigt spännande och intressant område!

Procsibe är på väg mot sitt slut, hur tänker du arbeta vidare med din forskning?

Jag hoppas ju att ProcSIBE kommer att leva kvar, fastän i en annan form. Vi doktorander inom nätverket har etablerat ett bra kontaktnät, så jag hoppas vi kan fortsätta hålla igång den. Förutom doktoranderna inom nätverket så jag har ju fått lära känna seniora forskare på andra lärosäten än LTU, vilket känns väldigt värdefullt. ProcSIBE löper ut i år medan jag har en inteisiv tid framför mig i slutförandet avavhandlingen, så det är mycket att göra, både artiklar men även skriva slutrapport för mitt delprojekt om totalentreprenader. Jag har inga färdiga planer för vad jag ska göra sen, så jag får nog hoppa över att svara direkt på den frågan.

Medverkande lärosäten