Klokare upphandling – en antologi från ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 26 oktober 2018

Nu byggs det mer än på ett halvsekel, och även om bostadsbyggandet viker nedåt finns ett stort behov av nya äldreboenden, skolor och förskolor. Många byggnader och försörjningssystem kommer att renoveras, och det planeras omfattande investeringar på infrastruktursidan. Sannolikt kommer det att ställas högre krav på att leverera hög kvalitet till rimlig kostnad i det som byggs kommande år, och samtidigt ska byggandet vara klimatsmart och socialt hållbart. För att klara det behöver vi utveckla både kompetens och upphandlingsformer, men också förstå vilka faktorer som påverkar hur upphandling organiseras och hur strategier väljs. Hur kan samhällsbyggandet i stort bli bättre på att lära sig upphandla för att främja långsiktig utveckling och innovation?

Klokare upphandling

Medverkande lärosäten