Forskarworkshop genomförd i Luleå

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 april 2018

En tvådagars forskarworkshop som ägnades till stor del åt att blicka framåt och att utveckla gruppen och dess arbete genomfördes 11-12 april i ett soligt Luleå. 15 forskare ur forskargruppen deltog och diskuterade frågeställningar såsom; vad kan vi göra för att öka resultatspridningen; vilka nya potentiella projekt ser vi framför oss; vad ska våra blivande ingenjörer kunna kring byggupphandling, var alla viktiga frågor som diskuterades.

Frågeställningarna grundade sig på en enkät där forskarna inom ProcSIBE har fått utvärdera gruppens arbete samt diskussioner från senaste referensgruppsmötet.  En del tid ägnades också åt att finslipa på både den kommande antologin samt ProcSIBEs nya hemsida. Hemsidan lanseras under maj och en av nyheterna är att man varje månad kan ta del av kloka ord från en av de medverkande forskarna. De mest konkreta leveransen från workshopen var planen om att skapa en basnivå kring byggupphandling för våra civilingenjörer på de olika lärosätena. Planen kommer att presenteras på nästa forskarmöte i Lund under hösten.

Medverkande lärosäten