Forskarworkshop genomförd i Lund

Genomförd aktivitet · Publicerat den 5 oktober 2018

En tvådagars forskarworkshop som ägnades åt alltifrån studiebesök på järnvägsprojektet Arlöv-Lund till att diskutera juridiska frågor med Henrik Norinder genomfördes 25-26 september. De flesta från våran nu 21 personer starka forskargruppen deltog i forskarmötet.

Arbetet med utveckling av våra grundutbildningar fortsatte där Stefan Olander presenterade en sammanställning över våra lärosäten som låg till grund för diskussionerna, fortsatt arbete kommer att ske under hösten.

Studiebesöket på järnvägsprojektet Arlöv-Lund innehöll en väldigt lärorik och intressant presentation men också besök på två olika arbetsplatser vilket var intressant ur många aspekter.

Medverkande lärosäten