Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Januari 2020

· Publicerat den 2 januari

Universitetslektor i Byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet och har under de senaste åren inriktat sin forskning på olika hur olika faktorer inom byggprocessen påverkar innovation och hållbarhet. Johan agerar som biträdande projektledare för denna nationella satsning.

Läs mer

September 2018

· Publicerat den 1 september

Biträdande lektor i Byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet och har under de senaste åren inriktat sin forskning på olika faktorers, exempelvis upphandling, organisation och ledarskap, påverkan på innovation inom samhällsbyggandet. Sedan 2016 ingår han i ProcSIBE och sedan 2018 fungerar han som biträdande projektledare för den nationella satsningen.

Läs mer

Medverkande lärosäten