Disputation inom ProcSIBE – Lilly Rosander

Nyhet · Publicerat den 4 juni 2024

Den 14 juni disputerar Lilly Rosander på KTH. Forskningen och avhandlingen behandlar samverkansentreprenader. Lilly har genomfört sin longitudinella studie på Trafikverket av deras samverkansentreprenader kallade TEM (Tidig Entreprenörsmedverkan). Disputationen kommer att ske både fysiskt på KTH samt online via zoom. Är du intresserad så finns alla information nedan:

Tid: Fredag 2024-06-14 kl 13.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/63888009553

Språk: Engelska

Ämnesområde: Företagsekonomi

Respondent: Lilly Rosander , Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Opponent: Professor Mike Bresnen, Manchester Metropolitan University, UK

Handledare: Professor Anna Kadefors, Ledning och organisering i byggande och förvaltning; Professor Per-Erik Eriksson, Luleå Tekniska universitet; PhD Susanna Hedborg Bengtsson, Uppsala universitet

Sammanfattning (öppen) samt avhandling: https://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1858999&dswid=-6914

Medverkande lärosäten