Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Forskningsseminarium kring upphandling

Genomförd aktivitet · Publicerat den 6 oktober

KTH anordnade ett forskningsseminarium där Lin Engholm Kjerulf (PhD Aalborg Univ.) och Leentje Volker (professor Twente) presenterade sin pågående forskning.

Läs mer

Ny innovationsguide för byggherrar

Nyhet · Publicerat den 8 september

Forskare vid Chalmers och KTH har tillsammans med konsultföretaget FOG och med stöd av Vinnova tagit fram en vägledning för hur byggherrar kan arbeta mer effektivt med att driva innovation i byggandet.

Läs mer

Nordisk jämförelse av samverkan i byggandet

Nyhet · Publicerat den 8 september

Inom ramen för ProcSIBEs nordiska nätverk har en grupp forskare tagit fram en jämförelse av utvecklingen inom samverkansinriktade upphandlingsformer i våra nordiska länder.

Läs mer

Disputation 17/6 – Anna-Therése Järvenpää (LTU)

Nyhet · Publicerat den 30 maj

Avhandlingen studerar hur offentliga beställare kan främja innovation genom sitt agerande.

Läs mer

Disputation 3/6 – Susanna Hedborg (KTH)

Nyhet · Publicerat den 24 maj

Avhandlingen studerar byggprojekt som exempel på projektekologi, detta för att kunna studera praktiker mellan projekt.

Läs mer

Branschtidningen Inköpsrådet djupdyker i konsultupphandling

Nyhet · Publicerat den 20 maj

Inköprådet (branschtidning inom upphandling) har skrivit en artikel om vår doktorand Klara och hennes forskning.

Läs mer

Licentiatseminarium 23 maj KTH (och zoom)

Nyhet · Publicerat den 4 maj

Uppsatsen som ligger till grund för detta licentiatseminarium fokuserar på upphandling av tekniska konsulttjänster.

Läs mer

ProcSIBE representation vid Trafikverkets FOI-dag

Nyhet · Publicerat den 22 april

Den 22 april genomförde Trafikverket och deras Planeraportfölj  årets FOI-dag med tema ”Stärkt samverkan i samhällsutvecklingen – ett större vi”.

Läs mer

ProcSIBE forskare med inspel i DN debatt

Nyhet · Publicerat den 13 januari

Nio klimatforskare: Varken teknik eller ekonomi står i vägen för att Sverige ska nå klimatmålen till 2045.

Läs mer

ProcSIBE-forskare presenterar för UHM och SKR

Genomförd aktivitet · Publicerat den 29 november

Intresset för byggupphandling ökar i upphandlingssverige, mycket på grund av byggandets stora klimatpåverkan.

Läs mer

Medverkande lärosäten