2018 års resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 10 oktober 2018

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 9 oktober. Dagen innehöll dels presentationer av nya projekt men framförallt resultat av pågående av avslutade projekt. Ett stort antal projekt (15 stycken) presenterades och diskuterades. För att öka implementeringsmöjligheterna av resultaten presenterade forskare från ett flertal projekt handfasta rekommendationer till Trafikverket. Dessa rekommendationer bidrog till givande och livliga diskussioner under hela dagen. Workshopen lockade över 30 deltagare med en relativt jämn fördelning mellan forskare och Trafikverket. Nedan finner ni en agenda samt presentationerna från dagen.

Bildserie_Forskningsworkshop ProcSIBE_TRV_VTI 20181009

Medverkande lärosäten